Geschiedenis Harmonie Rupelzonen

De stichtingsdatum van onze vereniging staat vast: 5 december 1861. Onder impuls van Jan Van den Bril, die ook eerste voorzitter werd, werden de Rupelzonen aanvankelijk wel als zangkoor, waarvan de leden vooral uit de (katholieke) Boomse burgerij kwamen, opgericht.

Vanaf 1865 werd dan stilaan omgeschakeld naar een echte muziekmaatschappij. Dit kwam door een scheuring in de harmonie "l' Union" omtrent het dispuut of voor het opluisteren van kerkdiensten een vergoeding diende betaald te worden door de kerkelijke overheid.

Deze discussie had voornamelijk politieke achtergronden. Door de vrij massieve steun van de Boomse (katholieke) burgerij werden de Rupelzonen snel een respectabel muziekkorps. Stabiliteit werd gegarandeerd door de eerste twee voorzitters: stichter Jan Van den Bril en burgemeester-brouwer Louis Lamot, die samen 82 jaar voorzitter waren. Ook muzikaal was er stabiliteit door vader Frans en zoon Louis de Laet, samen méér dan 70 jaar dirigent.

In mei 1908 werd de harmonie als eerste Boomse muziekvereniging vereerd met de titel "KONINKLIJKE".

Na Wereldoorlog I stonden de Rupelzonen in 1919 aan de wieg van FEDEKAM, de federatie van katholieke amateurmuziekverenigingen van Antwerpen en in Boom werd het “Verbond van Katholieke Muziekmaatschappijen “ opgericht, bestaande uit de Rupelzonen, de fanfare “IEVER en VOLHARDING”, de muziekafdeling van de” XAVERIANEN” en het muziekkorps van de katholieke turnkring “VOORWAERTS” ;

Hierin namen de Rupelzonen het voortouw, wat na WO II resulteerde in een volledige samensmelting van de andere korpsen met en in de Rupelzonen;

Ondertussen was na WO II Henri TOBBACK de overleden Louis LAMOT als voorzitter opgevolgd.

>Na de dood van dirigent Louis DE LAET in 1951 werd Emiel BRANTS voor deze moeilijke taak aangetrokken. Deze gepensioneerde dirigent van militaire muziekkorpsen vormde de Rupelzonen in enkele jaren om tot één van de leidinggevende harmonies in de provincie.

Zowel voorzitter als dirigent vielen echter vrij plots weg door overlijden.

Nieuwe voorzitter werd advokaat Louis BELIEN en als dirigent werd Leopold SCHROEVEN, eveneens een gepensioneerd dirigent van militaire kapellen, aangetrokken.

In de zestiger jaren van vorige eeuw hadden veel amateurmuziekkorpsen het moeilijk, zo ook de Rupelzonen, inzoverre dat in 1971 zelfs eventjes werd overwogen om er een punt achter te zetten.

Het is de verdienste van de nieuwe voorzitter Marcel LEENS geweest om het “Rupelzonenschip”met bescheiden middelen maar met overtuiging boven water gehouden te hebben.

Het kantelmoment kwam echter in de periode van 1993-1994,waarin belangrijke beslissingen werden genomen:

Eerst en vooral werd de muzikale leiding van de vereniging vanvaf 1 augustus 1993 toevertrouwd aan de jonge, beloftevolle en hoog gekwalificeerde Leestenaar Johan DE WIN.

Dan nam de harmonie op 15 augustus 1994 haar eigen repetitielokaal in gebruik in het Parkpaviljoen, dat zij huurt van de gemeente;

Tenslotte werd er op 1 september 1994 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een VZW;

De resultaten mogen er zijn: het korps groeide en groeit nog steeds en dit zowel kwalitatief als kwantitatief;

Muzikaal werd het niveau opgetrokken van de lagere eerste afdeling naar de hogere ere-afdeling, de op één na hoogste afdeling. Dit niveau werd door deelname aan de PRovinciale Wedstrijdtournooien bereikt in 2008 met bevestiging in 2012 en 2016. Spijtig genoeg worden deze tournooien sedert 2019 door de provincie niet meer georganiseerd en dit ingevolge een beslissing van de Vlaamse regering.

Het gevolg daarvan was onder meer dat het aantal muzikanten steeg van ongeveer 30 in 1994 naar 65 in 2020 met een gemeiddelde leeftijd van om en bij de 25 jaar!

Door de instroom van zoveel jeugd werd reeds jaren geleden besloten om een tweede repetitiemomentin te lassen: niet alleen de donderdagavond van 8.00h tot 22.15h zoals vanouds maar ook op zondagmorgen van 10.00h tot 12.00h;

Een ander gevolg zijn de steeds succesrijke deelnames van ons Jeugdorkest aan het tweejaarlijkse EMJ (Europees Muziekfestival voor de Jeugd) in Neerpelt: in 2011, 2015, 2017 en 2019, waarvan zowel in 2017 als in 2019 onder leiding van Stefaan DE LOENEN.

Door de corona-toestanden was de deelname in 2021 een online-gebeuren, waarbij onze jeugd een werk van eigen bodem bracht, namelijk "ABOUT THE RIVER" van onze jonge Rupelzoon SUUS DE MAEYER; Dit werd door de jury zeer gesmaakt.

Nog een gevolg van de vaststelling dat ons lokaal in het Parkpaviljoen te klein werd en de gemeente als eigenaar bereid gevonden werd het lokaal te vergroten, waarbij de Rupelzonen de volledige binnenaankleding voor hun rekening namen.

Deze werken werden uitgevoerd in het voorjaar 2009;

Dat gaf de harmonie dan de gelegenheid n 2011 op luisterrijke wijze het 150-jarig bestaan te vieren met onder meer opname en uitgifte van de CD “BY THE RIVER” met wereldcreatie van de gelijknamige compositie, die Jan Van der Roost speciaal voor deze gelegenheid componeerde;

Ondertussen viert de harmonie in 2021 haar 160-jarig bestaan en hopen wij dat corona ons toelaat dit ook op een waardige manier te vieren met de hele RUPELZONENFAMILIE;

Want die is ondertussen weer flink uitgebreid: in 2017 mochten we MERCATOR BRASSBAND, eveneens onder de leiding van Johan DE WIN, verwelkomen, ondertussen als partner geïntegreerd in onze muzikale familie. Hun repetitiemoment is elke week op maandagavond;

En in 2019 kwam er nog een tak bij, namelijk het “gemengd mannenkoor” IL CUORE, ontstaan uit oud-leiding van Chiro KONTAKT en enkele RUPELZONEN, onder de leiding van onze hoboïste MAAIKE DE MAEYER, met repetitiemoment op dinsdagavond;

Met deze gunstige situatie voor ogen plant het bestuur nauwgezet de toekomst, waarbij steeds naar een gezond evenwicht wordt gezocht tussen muzikale kwaliteit en uitdaging enerzijds en degelijke verenigingsmomenten anderzijds.

--------------GL

Voorzitters

 1. Jan VAN den BRIL, stichter, voorzitter van 1861 tot 1904
 2. Louis LAMOT, voorzitter van 1904 tot 1943
 3. Henri TOBBACK, voorzitter van 1943 tot 1963
 4. Louis BELIEN, voorzitter van 1963 tot 1973
 5. Marcel LEENS, voorzitter van 1973 tot 1987
 6. Gust LAUREYSSENS, voorzitter vanaf 1987

Dirigenten

 1. Jacques VAN der AA, zeker in 1873
 2. … MINNE, zeker in 1879
 3. Frans DE LAET, dirigent van 1881 tot 1908
 4. Louis DE LAET, dirigent van 1908 tot 1951
 5. Emile BRANTS, dirigent van 1951 tot 1961
 6. Leopold SCHROEVEN, dirigent van 1961 tot 1974
 7. Jan HADERLANN, dirigent van 1974 tot 1976
 8. Tony VAN DEN EEDE, dirigent van 1976 tot 1993
 9. Johan DE WIN, dirigent vanaf 1993

Repetitielokalen

 1. KATHOLIEKE KRING, Grote Markt, ( waar tot voor kort de CM gevestigd was), zeker vanaf 1883;
 2. RUPELHOTEL, Kolonel Silvertopstraat, ( waar thans restaurant Salpicon is), na WO I;
 3. KLEIDAL, H. Spillemaeckersstraat, waar thans restaurant Cura Plaza is) vanaf 1973;
 4. PARKPAVILJOEN Boom, eerste verdieping, vanaf 1994;

Onze sponsors