Geschiedenis Harmonie Rupelzonen

De stichtingsdatum van onze vereniging staat vast: 5 december 1861. Onder impuls van Jan Van den Bril, die ook eerste voorzitter werd, werden de Rupelzonen aanvankelijk wel als zangkoor, waarvan de leden vooral uit de (katholieke) Boomse burgerij kwamen, opgericht.

Vanaf 1865 werd dan stilaan omgeschakeld naar een echte muziekmaatschappij. Dit kwam door een scheuring in de harmonie "l' Union" omtrent het dispuut of voor het opluisteren van kerkdiensten een vergoeding diende betaald te worden door de kerkelijke overheid.

Deze discussie had voornamelijk politieke achtergronden. Door de vrij massieve steun van de Boomse (katholieke) burgerij werden de Rupelzonen snel een respectabel muziekkorps. Stabiliteit werd gegarandeerd door de eerste twee voorzitters: stichter Jan Van den Bril en burgemeester-brouwer Louis Lamot, die samen 82 jaar voorzitter waren. Ook muzikaal was er stabiliteit door vader Frans en zoon Louis de Laet, die samen méér dan 70 jaar dirigent waren.

In mei 1908 werd de harmonie als eerste Boomse muziekvereniging vereerd met de titel "KONINKLIJKE".

Na Wereldoorlog I stonden de Rupelzonen in 1919 aan de wieg van FEDEKAM, de federatie van katholieke amateurmuziekverenigingen van Antwerpen en in Boom werd het “Verbond van Katholieke Muziekmaatschappijen “ opgericht, bestaande uit de Rupelzonen, de fanfare “IEVER en VOLHARDING”, de muziekafdeling van de” XAVERIANEN” en het muziekkorps van de katholieke turnkring “VOORWAERTS” ; Hierin namen de Rupelzonen het voortouw, wat na WO II resulteerde in een volledige samensmelting van de andere korpsen met en in de Rupelzonen;

Ondertussen was Henri TOBBACK de overleden Louis LAMOT als voorzitter opgevolgd. Na de dood van dirigent Louis DE LAET in 1951 werd Emiel BRANTS voor deze moeilijke taak aangetrokken. Deze gepensioneerde dirigent van militaire muziekkorpsen vormde de Rupelzonen in enkele jaren om tot één van de leidinggevende harmonies in de provincie. Zowel voorzitter als dirigent vielen echter vrij plots weg door overlijden. Nieuwe voorzitter werd advokaat Louis BELIEN en als dirigent werd Leopold SCHROEVEN, eveneens een gepensioneerd dirigent van militaire kapellen, aangetrokken.

In de zestiger jaren van vorige eeuw hadden veel amateurmuziekkorpsen het moeilijk, zo ook de Rupelzonen, inzoverre dat in 1971 zelfs eventjes werd overwogen om er een punt achter te zetten. Het is de verdienste van de nieuwe voorzitter Marcel LEENS geweest om het “Rupelzonenschip”met bescheiden middelen maar met overtuiging boven water gehouden te hebben.

De periode 1993-1994 werd dan het echte kantelmoment: in september 1993 startte de jonge, beloftevolle en hoog gekwalificeerde Johan DE WIN als dirigent, op 15 augustus 1994 nam de harmonie haar eigen repetitielokaal in het Parkpaviljoen, dat zij huurt van de gemeente, in gebruik en op 1 september 1994 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een VZW; De resultaten mogen er zijn: het korps groeide en groeit nog steeds en dit zowel kwalitatief als kwantitatief; Muzikaal werd het niveau opgetrokken van de lagere eerste afdeling naar de hogere ere-afdeling, de op één na hoogste afdeling. Dit niveau werd bereikt in 2008 met bevestiging in 2012 en 2016. Ons jeugdorkest nam reeds viermaalmet succes deel aan het EMJ (Europees Muziekfestival voor de Jeugd) in Neerpelt: in 2011, 2015, 2017 en 2019, waarvan zowel in 2017 als in 2019 onder leiding van Stefaan DE LOENEN.

Het aantal muzikanten steeg van ongeveer 30 in 1994 naar meer dan 70 in 2019 met een gemiddelde leeftijd van om en bij de 25 jaar! Bovendien zijn er thans twee repetitiemomenten: op donderdagavond van 20.00h tot 22.15h en op zondagmorgen van 10.00h tot 12.00h.

In 2011 werd op luisterrijke wijze het 150-jarig bestaan gevierd met onder meer opname en uitgifte van de CD “BY THE RIVER”en wereldcreatie van het gelijknamige stuk, dat Jan Van der Roost speciaal voor deze gelegenheid componeerde. Met deze gunstige situatie voor ogen plant het bestuur nauwgezet de toekomst, waarbij naar een gezond evenwicht wordt gezocht tussen muzikale kwaliteit en uitdaging enerzijds en degelijke verenigingsmomenten anderzijds.

Voorzitters

 1. Jan VAN den BRIL, stichter, voorzitter van 1861 tot 1904
 2. Louis LAMOT, voorzitter van 1904 tot 1943
 3. Henri TOBBACK, voorzitter van 1943 tot 1963
 4. Louis BELIEN, voorzitter van 1963 tot 1973
 5. Marcel LEENS, voorzitter van 1973 tot 1987
 6. Gust LAUREYSSENS, voorzitter vanaf 1987

Dirigenten

 1. Jacques VAN der AA, zeker in 1873
 2. … MINNE, zeker in 1879
 3. Frans DE LAET, dirigent van 1881 tot 1908
 4. Louis DE LAET, dirigent van 1908 tot 1951
 5. Emile BRANTS, dirigent van 1951 tot 1961
 6. Leopold SCHROEVEN, dirigent van 1961 tot 1974
 7. Jan HADERLANN, dirigent van 1974 tot 1976
 8. Tony VAN DEN EEDE, dirigent van 1976 tot 1993
 9. Johan DE WIN, dirigent vanaf 1993

Repetitielokalen

 1. KATHOLIEKE KRING, Grote Markt, ( waar tot voor kort de CM gevestigd was), zeker vanaf 1883;
 2. RUPELHOTEL, Kolonel Silvertopstraat, ( waar thans restaurant Salpicon is), na WO I;
 3. KLEIDAL, H. Spillemaeckersstraat, waar thans restaurant Cura Plaza is) vanaf 1973;
 4. PARKPAVILJOEN Boom, eerste verdieping, vanaf 1994;

Onze sponsors